Favolaschia calocera

Favolaschia calocera foto di Winter Tobias